کمپانی SARAR از سال 1996 درترکیه دایر می باشد .
برند سارو زیر مجموعه این کمپانی است که در بخش نساجی فعالیت می کند.
کمپانی SARAR در کشور ترکیه  جز برندهای لوکس می باشد و کالاهای خود را ارائه می کند .
دارای نشان های کیفیت بسیاری در بخش نساجی می باشد.
تضمین کیفیت ،این برند را
در رتبه ای بالا در میان سایر برندها قرار داده است.